Tallinna Tondi Põhikool

95. juubelit tähistanud Tallinna Tondi Põhikool on üks suuremaid erivajadustega laste koole Eestis. Õpetame lihtsustatud õppekava alusel kolmel erineval õppetasemel – lihtsustatud õpe, toimetulekuõpe ja hooldusõpe.
Koostöös kooli personaliga loome parimad tingimused võimetekohase hariduse omandamiseks kaasaja muutuvas maailmas. Muutuva õpikäsituse oleme enda jaoks süsteemsemalt lahti mõtestanud ja töötame kogupäevakooli kontseptsiooni suunas.
Meie töö on suunatud tulevikku - peame oma missiooniks julgustada, suunata ja toetada erivajadusega noort olema võimalikult iseseisev ühiskonnaliige.
Oma kooli põhiväärtused oleme sõnastanud ristsõnana, mis on kui väike retsept, kuidas õnnelikuks saada.

S Õ B R A L I K
I S A M A A L I N E
V A S T U T U S T U N D L I K
S Ä Ä S T E V
H O O L I V
S I I R A S
V I I S A K A S
tunnustaopetajat

Head kolleegid ja lapsevanemad!

September on märkamatult oma viimasesse kolmandikku jõudnud ja peagi on käes oktoober.

Rahvusvahelise õpetajate päeva puhul tunnustame oma kooli silmapaistvamaid töötajaid. Sel aastal korraldame konkursi aasta tegija osas veidi teistmoodi – pedagoogilist personali tunnustame kolmes kategoorias ja anname välja ka ühe aasta töötaja tiitli.

Aasta õpetaja abikoolis
õpetajad, abiõpetajad, PPR kasvatajad, tugispetsialistid (logopeed, psühholoog, massöör), huviringijuhid, abikooli õpilaste kasvatajad õpilaskodus
Aasta õpetaja toimetulekukoolis
õpetajad, abiõpetajad, PPR kasvatajad, tugispetsialistid (logopeed, psühholoog, massöör), huviringijuhid, toimetulekukooli õpilaste kasvatajad õpilaskodus
Aasta õpetaja Tuisu koolis
õpetajad, abiõpetajad, kasvatajad
Aasta töötaja
koristajad, valvurid, töömehed, pesulaohoidja

Kandidaatide esitamisest on võimalus kõigil osa võtta. Oma valiku saavad teha nii kooli töötajad, vanemad, õpilased kui ka teised kooli personali tundvad inimesed. Valiku tegemisel palun võtta aluseks järgnevad kriteeriumid:
• pädevus - suhtumine ja hoiakud, loovus, ainealased ja eripedagoogilised oskused (need on meie õpetajatel niigi olemas ja seetõttu antud tunnustuse puhul ei oma kõige olulisemat kaalu), erinevate õpetamismetoodikate kasutamine);
• hoolivus ja empaatilisus;
• suhtlemisoskus;
• algatusvõime;
• õpivalmidus ja innovaatilisus;
• reflektsioon
• midagi erilist, millega kandidaat on silma paistnud (omaalgatuslikud ettevõtmised õpilastega, oma teadmiste jagamine kolleegidega jne).

Aasta töötaja kategoorias arvestatakse ainealaste ja eripedagoogiliste oskuste ja erinevate õpetamismetoodikate kasutamise asemel tööalaseid oskusi ja pühendumist.

Sedelid kandidaadi nimega saab postitada vastavatesse kastidesse nii Tondi kui Tuisu majas ajavahemikul 22.- 30.september.

Otsuse teeb direktsioon koos hoolekoguga.

Sirli Väinsar
direktor

tallinn logo 200

Uus koolimaja

Uue koolimaja uudised


uus koolimaja


Alates 01.09.2018 asume uue koolimaja ehituse perioodil asenduspinnal aadressil
Vilde tee 69, Tallinn.

Tuisu osakond on endiselt aadressil Tuisu 20.

Üritused

Projektid

Tunnustused

Uuenev haridusasutus 2016
Parim koostööprojekt 2016
Parim koostööprojekt 2015 eripreemia
Turvaline kool 2014 III koht
Loodussõbralik kool 2013
Innovaatiline tegu 2012
Parim lõimumisprojekt 2012 II koht
Sõbralik koolisöökla 2011 III koht
Parim lõimumisprojekt 2010
Parim personaliprojekt 2008
Hästi juhitud kool 2006
Hea huvitegevusega kool 2004