Tallinna Tondi Põhikool

95. juubelit tähistanud Tallinna Tondi Põhikool on üks suuremaid erivajadustega laste koole Eestis. Õpetame lihtsustatud õppekava alusel kolmel erineval õppetasemel – lihtsustatud õpe, toimetulekuõpe ja hooldusõpe.
Koostöös kooli personaliga loome parimad tingimused võimetekohase hariduse omandamiseks kaasaja muutuvas maailmas. Muutuva õpikäsituse oleme enda jaoks süsteemsemalt lahti mõtestanud ja töötame kogupäevakooli kontseptsiooni suunas.
Meie töö on suunatud tulevikku - peame oma missiooniks julgustada, suunata ja toetada erivajadusega noort olema võimalikult iseseisev ühiskonnaliige.
Oma kooli põhiväärtused oleme sõnastanud ristsõnana, mis on kui väike retsept, kuidas õnnelikuks saada.

S Õ B R A L I K
I S A M A A L I N E
V A S T U T U S T U N D L I K
S Ä Ä S T E V
H O O L I V
S I I R A S
V I I S A K A S

8. mail 2015 toimus Tallinna Erivajadustega Laste ja Noorte XII Lauluvõistlus „Laulurõõm” Kanutiaia Noortemajas.

Lauluvõistluse peaauhinna Grand Prix saavutas meie kooli tubli laulupoiss Karel (6.b), kes esitas P. Simojoki laulu „Koolitöö lõpeb”. Ilmeka ja kaasahaarava esituse eest pälvis Karel ka diplomi artistlikkuse eest.

Hästi esinesid kõik konkursil osalenud laululapsed. Auhinnalised kohtad jagunesid järgnevalt: nooremas astmes II koht Kevin-Marten (3.a), keskastmes I koht Mel-Andris Paavel (8.a), II koht Inge Maiberg (LÕ). Õpilasi juhendas õp. Mare Parkala.

Toimetulekukooli esindas laulupoiss Martin, juhendas õp. Urve Pihlak.

Tublid laululapsed on hästi esinenud ka vabariiklikel erivajadustega laste ja noorte lauluvõistlustel ja ikka esikohti koju toonud.

Laulurm 2015

tallinn logo 200

Uus koolimaja

Uue koolimaja uudised


uus koolimaja


Alates 01.09.2018 asume uue koolimaja ehituse perioodil asenduspinnal aadressil
Vilde tee 69, Tallinn.

Tuisu osakond on endiselt aadressil Tuisu 20.

Üritused

Projektid

Tunnustused

Uuenev haridusasutus 2016
Parim koostööprojekt 2016
Parim koostööprojekt 2015 eripreemia
Turvaline kool 2014 III koht
Loodussõbralik kool 2013
Innovaatiline tegu 2012
Parim lõimumisprojekt 2012 II koht
Sõbralik koolisöökla 2011 III koht
Parim lõimumisprojekt 2010
Parim personaliprojekt 2008
Hästi juhitud kool 2006
Hea huvitegevusega kool 2004