Tallinna Tondi Põhikool

95. juubelit tähistanud Tallinna Tondi Põhikool on üks suuremaid erivajadustega laste koole Eestis. Õpetame lihtsustatud õppekava alusel kolmel erineval õppetasemel – lihtsustatud õpe, toimetulekuõpe ja hooldusõpe.
Koostöös kooli personaliga loome parimad tingimused võimetekohase hariduse omandamiseks kaasaja muutuvas maailmas. Muutuva õpikäsituse oleme enda jaoks süsteemsemalt lahti mõtestanud ja töötame kogupäevakooli kontseptsiooni suunas.
Meie töö on suunatud tulevikku - peame oma missiooniks julgustada, suunata ja toetada erivajadusega noort olema võimalikult iseseisev ühiskonnaliige.
Oma kooli põhiväärtused oleme sõnastanud ristsõnana, mis on kui väike retsept, kuidas õnnelikuks saada.

S Õ B R A L I K
I S A M A A L I N E
V A S T U T U S T U N D L I K
S Ä Ä S T E V
H O O L I V
S I I R A S
V I I S A K A S

Traditsiooniline RMK Aegviidu looduskeskuse loodusfotokonkurss kooliõpilastele toimus juba kolmeteistkümnendat korda ning kolmandat korda veebipõhiselt. Seekordne teema oli „Metsaannid“. Konkursist võttis osa 34 õpilast kokku 56 fotoga. Kõige rohkem oli esindatud vanuseklass 4-6. kl., kus läks hästi kameiekooli õpilastel Keityl ja Mattil.

ZÜRII POOLT VALITUD PARIMAD FOTOD

4.-6. klass

I koht Keity Oja „Lumemarjad“
II koht Pavel Semenkov „Korv metsast“
III koht Elina Sahkai „Sipelga silmapiir“
III koht Catlyn Rebas „Suur sirmik“

Ära märgiti veel järgnevad tööd:
Mihkel Karus „Mustikaid valvamas“
Maili Karus „Metsapallid“
Eleriin Sahtel „Punane ja valge üheskoos“
Laurits Rütman „Puu pakub pihkakaid“
Matti Savolainen „Väsinud päikese varjud“
Diana Svatanenko „Kõige ilusam kärbseseen“
Karut Luur „Sellist pinki poest ei leia… „

Parimatest fotodest on Aegviidu looduskeskuses alates 27.märtsist avatud näitus.

Pilte saate vaadata ka RMK kodulehelt loodusegakoos.ee/metsakool/konkursid

Keity pilt

 


Fotoringi juhendaja Saale Kibin

tallinn logo 200

Uus koolimaja

Uue koolimaja uudised


uus koolimaja


Alates 01.09.2018 asume uue koolimaja ehituse perioodil asenduspinnal aadressil
Vilde tee 69, Tallinn.

Tuisu osakond on endiselt aadressil Tuisu 20.

Üritused

Projektid

Tunnustused

Uuenev haridusasutus 2016
Parim koostööprojekt 2016
Parim koostööprojekt 2015 eripreemia
Turvaline kool 2014 III koht
Loodussõbralik kool 2013
Innovaatiline tegu 2012
Parim lõimumisprojekt 2012 II koht
Sõbralik koolisöökla 2011 III koht
Parim lõimumisprojekt 2010
Parim personaliprojekt 2008
Hästi juhitud kool 2006
Hea huvitegevusega kool 2004