Tallinna Tondi Põhikool

95. juubelit tähistanud Tallinna Tondi Põhikool on üks suuremaid erivajadustega laste koole Eestis. Õpetame lihtsustatud õppekava alusel kolmel erineval õppetasemel – lihtsustatud õpe, toimetulekuõpe ja hooldusõpe.
Koostöös kooli personaliga loome parimad tingimused võimetekohase hariduse omandamiseks kaasaja muutuvas maailmas. Muutuva õpikäsituse oleme enda jaoks süsteemsemalt lahti mõtestanud ja töötame kogupäevakooli kontseptsiooni suunas.
Meie töö on suunatud tulevikku - peame oma missiooniks julgustada, suunata ja toetada erivajadusega noort olema võimalikult iseseisev ühiskonnaliige.
Oma kooli põhiväärtused oleme sõnastanud ristsõnana, mis on kui väike retsept, kuidas õnnelikuks saada.

S Õ B R A L I K
I S A M A A L I N E
V A S T U T U S T U N D L I K
S Ä Ä S T E V
H O O L I V
S I I R A S
V I I S A K A S

Äsja lõppes ETV2 Lastetoa joonistuskonkurss "Minu Eesti sünnipäev", kus osalesid ka meie kooli õpilased. Kokku laekus võistlusele laekus ligi 1000 tööd. Meie kooli laste piltidest kõige rohkem meeldisid žüriile Eleri, Maili, Riho ja Rasmuse pildid.

  • Eleri_pilt
  • Maili_pilt
  • Rasmuse_pilt
  • Riho_pilt


Eleri joonistus sai äramärgitud töö preemia ning valiti välja näitusele, mis on eksponeeritud MiiaMilla Kadrioru muuseumis. Ka Maili töö valiti välja Kadrioru muuseumisse 40 parima sekka. Riho ja Rasmuse tööd valiti välja 40 töö sisse, mis on eksponeeritud MiiaMilla Kalamaja muuseumis. Need neli õpilast saavad preemiaks tasuta perekülastuse mõlemasse muuseumisse. Näitus on avatud kuni märtsikuu lõpuni.

Lisaks loositi Lastetoa saates välja 8 auhinda kõigi joonistajate vahel ja loosi tahtel said ERRi kingitused ka Katariina ja Grete oma tööde eest.

250 tööd valiti miniklippidesse, mida näidati multifilmide vahele ETV2 ja need klipid. Meie laste töödega on võimalik tutvuda järgmistel linkidel: Maili pilt, Katariina ja Rasmuse pildid, Riho pilt, Grete ja Oliveri pildid.

tallinn logo 200

Uus koolimaja

Uue koolimaja uudised


uus koolimaja


Alates 01.09.2018 asume uue koolimaja ehituse perioodil asenduspinnal aadressil
Vilde tee 69, Tallinn.

Tuisu osakond on endiselt aadressil Tuisu 20.

Üritused

Projektid

Tunnustused

Uuenev haridusasutus 2016
Parim koostööprojekt 2016
Parim koostööprojekt 2015 eripreemia
Turvaline kool 2014 III koht
Loodussõbralik kool 2013
Innovaatiline tegu 2012
Parim lõimumisprojekt 2012 II koht
Sõbralik koolisöökla 2011 III koht
Parim lõimumisprojekt 2010
Parim personaliprojekt 2008
Hästi juhitud kool 2006
Hea huvitegevusega kool 2004