Tallinna Tondi Põhikool

95. juubelit tähistanud Tallinna Tondi Põhikool on üks suuremaid erivajadustega laste koole Eestis. Õpetame lihtsustatud õppekava alusel kolmel erineval õppetasemel – lihtsustatud õpe, toimetulekuõpe ja hooldusõpe.
Koostöös kooli personaliga loome parimad tingimused võimetekohase hariduse omandamiseks kaasaja muutuvas maailmas. Muutuva õpikäsituse oleme enda jaoks süsteemsemalt lahti mõtestanud ja töötame kogupäevakooli kontseptsiooni suunas.
Meie töö on suunatud tulevikku - peame oma missiooniks julgustada, suunata ja toetada erivajadusega noort olema võimalikult iseseisev ühiskonnaliige.
Oma kooli põhiväärtused oleme sõnastanud ristsõnana, mis on kui väike retsept, kuidas õnnelikuks saada.

S Õ B R A L I K
I S A M A A L I N E
V A S T U T U S T U N D L I K
S Ä Ä S T E V
H O O L I V
S I I R A S
V I I S A K A S

Novembrikuu viimasel nädalal tuli koostöö pakkumine Eesti Ettevõtlike Noorte Koja (JCI) poolt meie kooli õpilasesindusele. Nimelt telliti meilt origamit - viissada jaapani kurekest, mida tuli voltida paberist.

Õpilasesinduse vanemate klasside õpilased Anna Maria, Kaupo ja Hellin olid kohe lahkesti nõus osalema. Toetus tuli ka lisaõppeklassi õpilastelt, eesotsas nende aktiivse klassijuhataja Sirliga, kes õpetas lihtsate võtetega ülikeerulist origamit voltima.

Kolme päevaga sai nõutud arv kurgesid volditud ja selgusid ka tõelised origamimeistrid. Nendeks õpilasteks olid Reigo 105 volditud kurega, Anna Marialt 85 kurge ja Hellinilt 65 kurge!

Väga palju abi oli ka abiõpetajalt Mihhalilt, kes voltis ligi kakssada kurge!

Kõigile osalejatele suurimad tänud ja tänukirja tubli koostöö eest andis ka (JCI)-i president M. Alep

tallinn logo 200

Uus koolimaja

Uue koolimaja uudised


uus koolimaja


Alates 01.09.2018 asume uue koolimaja ehituse perioodil asenduspinnal aadressil
Vilde tee 69, Tallinn.

Tuisu osakond on endiselt aadressil Tuisu 20.

Üritused

Projektid

Tunnustused

Uuenev haridusasutus 2016
Parim koostööprojekt 2016
Parim koostööprojekt 2015 eripreemia
Turvaline kool 2014 III koht
Loodussõbralik kool 2013
Innovaatiline tegu 2012
Parim lõimumisprojekt 2012 II koht
Sõbralik koolisöökla 2011 III koht
Parim lõimumisprojekt 2010
Parim personaliprojekt 2008
Hästi juhitud kool 2006
Hea huvitegevusega kool 2004