Tallinna Tondi Põhikool

95. juubelit tähistanud Tallinna Tondi Põhikool on üks suuremaid erivajadustega laste koole Eestis. Õpetame lihtsustatud õppekava alusel kolmel erineval õppetasemel – lihtsustatud õpe, toimetulekuõpe ja hooldusõpe.
Koostöös kooli personaliga loome parimad tingimused võimetekohase hariduse omandamiseks kaasaja muutuvas maailmas. Muutuva õpikäsituse oleme enda jaoks süsteemsemalt lahti mõtestanud ja töötame kogupäevakooli kontseptsiooni suunas.
Meie töö on suunatud tulevikku - peame oma missiooniks julgustada, suunata ja toetada erivajadusega noort olema võimalikult iseseisev ühiskonnaliige.
Oma kooli põhiväärtused oleme sõnastanud ristsõnana, mis on kui väike retsept, kuidas õnnelikuks saada.

S Õ B R A L I K
I S A M A A L I N E
V A S T U T U S T U N D L I K
S Ä Ä S T E V
H O O L I V
S I I R A S
V I I S A K A S

Tallinn, 18. detsember 2012. a.

Pühendatud Tallinna Tondi Põhikooli 90. aastapäevale.

Jõulujooksul osalesid kõik klassid, osa võttis üle 100 õpilase. Tänavune jooks erines mullusest - selgitati välja "Jõulujooksu 2012" ka iga klassi parim jooksja.
Kiitust väärivad aga kõik lõpetanud.


Klasside parimad:

1A - AIMAR - 3.04
2A - SIRET - 2.59
3A - ROBIN - 2.50
4A - VEIRO - 2.35
4B - VELLO - 2.42
5A - MARKO - 2.33
6A - RALF - 2.58
6A - BIRGIT -3.26
7A - ANTS-TÕNU - 2.06
7B - ANNI - 2.35
8A - JARMO - 2.17
8V - FELIX - 2.27
9A - ANDREAS - 2.12
9B - RAGNAR - 2.38
PÕK - MARKO - 1.39!

Tore, et on kasvanud ka osavõtnud õpetajate arv, mis oli seekord 8, parima aja jooksis välja meie huvijuht Maire Paluveer.

Kehalise kasvatuse õpetajad ja head abilised raja ettevalmistamisel Marko, Kaspar ja Robert PÕK klassist tänavad kõiki suurepäraste tulemuste ja innuka ning rõõmsameelse osalemise eest.

Edukaid uusi starte!

Kehalise kasvatuse õpetaja Mati Ummer.

tallinn logo 200

Uus koolimaja

Uue koolimaja uudised


uus koolimaja


Alates 01.09.2018 asume uue koolimaja ehituse perioodil asenduspinnal aadressil
Vilde tee 69, Tallinn.

Tuisu osakond on endiselt aadressil Tuisu 20.

Üritused

Projektid

Tunnustused

Uuenev haridusasutus 2016
Parim koostööprojekt 2016
Parim koostööprojekt 2015 eripreemia
Turvaline kool 2014 III koht
Loodussõbralik kool 2013
Innovaatiline tegu 2012
Parim lõimumisprojekt 2012 II koht
Sõbralik koolisöökla 2011 III koht
Parim lõimumisprojekt 2010
Parim personaliprojekt 2008
Hästi juhitud kool 2006
Hea huvitegevusega kool 2004