Tallinna Tondi Põhikool

95. juubelit tähistanud Tallinna Tondi Põhikool on üks suuremaid erivajadustega laste koole Eestis. Õpetame lihtsustatud õppekava alusel kolmel erineval õppetasemel – lihtsustatud õpe, toimetulekuõpe ja hooldusõpe.
Koostöös kooli personaliga loome parimad tingimused võimetekohase hariduse omandamiseks kaasaja muutuvas maailmas. Muutuva õpikäsituse oleme enda jaoks süsteemsemalt lahti mõtestanud ja töötame kogupäevakooli kontseptsiooni suunas.
Meie töö on suunatud tulevikku - peame oma missiooniks julgustada, suunata ja toetada erivajadusega noort olema võimalikult iseseisev ühiskonnaliige.
Oma kooli põhiväärtused oleme sõnastanud ristsõnana, mis on kui väike retsept, kuidas õnnelikuks saada.

S Õ B R A L I K
I S A M A A L I N E
V A S T U T U S T U N D L I K
S Ä Ä S T E V
H O O L I V
S I I R A S
V I I S A K A S

Tallinna Tondi Põhikooli toimetulekukooli õpilane Marita Sukko osales rahvusvahelistel ujumis- ja kergejõustikuvõistlustel VIVIL-Games Norras 23-25.05.2015 Eesti võistkonna koosseisus (lisaks Maritale olid võistkonnas õpilased Vaeküla, Kiigemetsa ja Kallemäe koolist).

Marita tulemused:
25 m vabalt ujumises 41 osaleja hulgas I koht ajaga 18,50
50 m vabalt ujumises 30 osaleja hulgas I koht ajaga 41,88
100 m jooksus 117 osaleja hulgas parim aeg 15,8
Lisaks saavutas Marita 4 x25 m ujumises Eesti võistkonna koosseisus I koha ajaga 1.15,33 ning 4 x100 m jooksus I koha 1.02,5 võistkonnas

Marita käib ujumistreeningutel 3 korda nädalas ja head tulemused ei lasknud kaua oodata!

Treener Mallika Koel

VIVIL Games Norra2014 1211

tallinn logo 200

Uus koolimaja

Uue koolimaja uudised


uus koolimaja


Alates 01.09.2018 asume uue koolimaja ehituse perioodil asenduspinnal aadressil
Vilde tee 69, Tallinn.

Tuisu osakond on endiselt aadressil Tuisu 20.

Üritused

Projektid

Tunnustused

Uuenev haridusasutus 2016
Parim koostööprojekt 2016
Parim koostööprojekt 2015 eripreemia
Turvaline kool 2014 III koht
Loodussõbralik kool 2013
Innovaatiline tegu 2012
Parim lõimumisprojekt 2012 II koht
Sõbralik koolisöökla 2011 III koht
Parim lõimumisprojekt 2010
Parim personaliprojekt 2008
Hästi juhitud kool 2006
Hea huvitegevusega kool 2004