Tallinna Tondi Põhikool

95. juubelit tähistanud Tallinna Tondi Põhikool on üks suuremaid erivajadustega laste koole Eestis. Õpetame lihtsustatud õppekava alusel kolmel erineval õppetasemel – lihtsustatud õpe, toimetulekuõpe ja hooldusõpe.
Koostöös kooli personaliga loome parimad tingimused võimetekohase hariduse omandamiseks kaasaja muutuvas maailmas. Muutuva õpikäsituse oleme enda jaoks süsteemsemalt lahti mõtestanud ja töötame kogupäevakooli kontseptsiooni suunas.
Meie töö on suunatud tulevikku - peame oma missiooniks julgustada, suunata ja toetada erivajadusega noort olema võimalikult iseseisev ühiskonnaliige.
Oma kooli põhiväärtused oleme sõnastanud ristsõnana, mis on kui väike retsept, kuidas õnnelikuks saada.

S Õ B R A L I K
I S A M A A L I N E
V A S T U T U S T U N D L I K
S Ä Ä S T E V
H O O L I V
S I I R A S
V I I S A K A S

Eesti – Saksa sõpruskoolide sportmängude päev Hiiu staadionil.
------------------------------------------------------------------------------
Tere hommikust!
Guten Morgen, guten Tag! Alles Gute!....
......... nii see algas.


Teisipäeval, 20. mail toimus kahe sõpruskooli, Tallinna Tondi Põhikooli ja Saksamaa Prignitzi Christophorusschule kooli vaheline sportmängude päev Hiiu staadionil. Osalesid nii meie abikooli kui ka toimetulekukooli õpilased ja külalised Saksamaalt, kokku ligi 190 õpilast, õpetajat.

sport1

sport5

sport3

Osavõtjad rivistusid kell 9.30 staadionimurule ja pärast sissejuhatust õpetaja Matilt, kuulutas meie kooli direktor lugupeetud Evi Kraan võistlused avatuks. Tore, et omapoolse tervitusega esines ka saksa kooli direktor Ulrich Resch, kes soovis meie koolile kõike kõige paremat, kiitis toredaid õpilasi ja õpetajaid, tänas kooli juhtkonda toreda vastuvõtu eest ja ütles, et õpilased, kes temaga kaasas, on tulnud andma endast täna parimat. Veel imestas ta, kui fantastiline ilm on ja kui vägev roheluses hubane staadion meid siin ees ootab.
Järgnes info asetuste, liikumiste, samuti staadioni sisekorra kohta kehalise kasvatuse õpetajatelt Matilt, Kajalt, Kristelilt.

Võistlused algasid. Klassid ühendatud-liidetud, liidetud 10-ks liitklassiks, iga liitklass sai omale numbri, näiteks - saksa kooli õpilased + toimetulekukooli 5M, LÕ2, 4-6kl.- võistlesid nr.1 all, alustasid jaamast nr.1 jne. Võistluste käik näitas, et 10 jaama, mis tuli võistlejail läbida ja mis olid omakorda jagatud 2-3 osaks, oli õieti planeeritud, seisakuid ei tekkinud, aega oli 12 minutit ühes jaamas harjutustele, mis oli piisav. Sealt liiguti järgmisse jaama, jaama vahetumist märkis helisignaal.

Võistlused kujunesid tõelisteks sõprusvõistlusteks, kus aidati, toetati, kiideti, harva ka laideti.

Tuli läbida jaamad: korvpalliväljakul (nr.1) - liikumismängud, edasi kaugushüppe kast (2) – hoota ja hoolaualt kaugushüpe, kuulitõukesektor (3) - keegel ja täpsusvisked, jalgpalliväljakul (4) - harjutused ümber tähiste, palli vedamine, löögid väravale, staadioni vastassirgel (5) – takistusraja läbimine, jalgpalliväljaku parempool (6) - pallivise, staadioni kurv (7) - palli põrgatamine poksikinnastega, köievedu, staadioni parempoolne kaugushüppe kast (8) - täpsusvisked, staadioni esisirge (9) - kombineeritud teatejooksud ja viimane, 10. jaam - matk metsatukas.

Mida ala edasi, seda tõsisemalt võisteldi. Abikooli, kui ka toimetulekukooli õpilased ei tahtnud saksa sõpruskooli õpilastele kuidagi alla anda, anti endast kõik, et silma paista ja edukas olla, nii see pidigi olema. Sündis ka üks huvitav, omapärane tulemus - Jarmo (9a) - põrgatas poksikindaga korvpalli 456 korda! Võistlused lõppesid, kui kõigil oli läbitud 10 jaama.

Kõik olid õnnelikud ja väsinud, paljud vajunud staadionimurule puhkama. Äkki kõlas signaal ja kutsuti rivistusele, lõpudefilee algas. Jälle, mõtles mõnigi õpilane...?
Aga oh üllatust, kohale ilmusid ootamatult õpetajad pappkastidega ja kastide sees oli mis?

----------------JÄÄTIS, JÄÄTIS, JÄÄTIS-----------------

Kõigile jagus ja väsimus oli kadunud enamusel paugupealt, lausa arvati, et võiks uuesti alustada.
SUUR AITÄH AKTSIASELTS BALBIINOLE !!!

Korraldajad, kehalise kasvatuse õpetajad Mati, Kaja ja Kristel tänavad kõiki, kellega oli au meeldivat koostööd teha, tublisid abilisi: ENE, HELME, INGRID, HELMO, REIN, ANNELI, HEIDI, MARGIT. Väga tublid olid õpilased-abilised: RAINER (7a) ja MEL-ANDRIS (7a).
Täname ka kooli juhtkonda: kooli direktorit, abikooli ja toimetulekukoooli õppealajuhatajaid, klassijuhatajaid vajalike nõuannete ja meeldiva koostöö eest.

Võistlused olid huvitavad ja meeldisid väga kõigile. ”Sehr gut!” - kõlas ka saksakeelne hüüd.

Kehalise kasvatuse õpetaja Mati Ummer

sport6

sport4

tallinn logo 200

Uus koolimaja

Uue koolimaja uudised


uus koolimaja


Alates 01.09.2018 asume uue koolimaja ehituse perioodil asenduspinnal aadressil
Vilde tee 69, Tallinn.

Tuisu osakond on endiselt aadressil Tuisu 20.

Üritused

Projektid

Tunnustused

Uuenev haridusasutus 2016
Parim koostööprojekt 2016
Parim koostööprojekt 2015 eripreemia
Turvaline kool 2014 III koht
Loodussõbralik kool 2013
Innovaatiline tegu 2012
Parim lõimumisprojekt 2012 II koht
Sõbralik koolisöökla 2011 III koht
Parim lõimumisprojekt 2010
Parim personaliprojekt 2008
Hästi juhitud kool 2006
Hea huvitegevusega kool 2004