Tallinna Tondi Põhikool

95. juubelit tähistanud Tallinna Tondi Põhikool on üks suuremaid erivajadustega laste koole Eestis. Õpetame lihtsustatud õppekava alusel kolmel erineval õppetasemel – lihtsustatud õpe, toimetulekuõpe ja hooldusõpe.
Koostöös kooli personaliga loome parimad tingimused võimetekohase hariduse omandamiseks kaasaja muutuvas maailmas. Muutuva õpikäsituse oleme enda jaoks süsteemsemalt lahti mõtestanud ja töötame kogupäevakooli kontseptsiooni suunas.
Meie töö on suunatud tulevikku - peame oma missiooniks julgustada, suunata ja toetada erivajadusega noort olema võimalikult iseseisev ühiskonnaliige.
Oma kooli põhiväärtused oleme sõnastanud ristsõnana, mis on kui väike retsept, kuidas õnnelikuks saada.

S Õ B R A L I K
I S A M A A L I N E
V A S T U T U S T U N D L I K
S Ä Ä S T E V
H O O L I V
S I I R A S
V I I S A K A S

TALLINNA TONDI PÕHIKOOLI
LUMERAJAJOOKS - 2014
--------------------------------------------
24.jaanuar 2014.a

ME EI KARDA TALVE!!!
Süti lõke - kustu lõke.

Lumerajajooks toimus nagu ikka - kooli õuel, ajakava järgi, klasside kaupa.
Lumerajajooksus aeg fikseeriti viimase jooksja lõpetamisel (nimesid ei avalda).

Jooksus oli esmatähtis meeskonnatöö, teineteisega arvestamine, kaasõpilase aitamine ja põhitähelepanu oli koondatud sellele, et kogu klass lõpetaks rõõmsalt koos ja aidataks nõrgemat raja edukal läbimisel. Siiski 3 paremat aega lõpus toon välja, need poisid tahtsid oma jooksukiirust demonstreerida.

Väga tublid olid külma mittekartvad nooremate klasside õpilased ja kõik lõpetanud klassid ja nende klassijuhatajad, kellest osa läbis ka raja. Paremusjärjestust klasside vahel ja individuaalseid kohti selles jooksus ei määrata, tähtis n raja läbimine.

Süütasime ka lõkke esimese klassi jooksu eel , mille ääres sai sooja, lisaks lauldi ja lausa tantsiti. Mõned suuremad poisid said näidata, kui osavad on nad puu saagimises, aidates lõkke jaoks puid saagida.

lumerajajooks20141


Lumerajajooksu - 2014 läbisid kõik klassid ja 5 õpetajat.
Aega saab võrrelda teiste klassidega, aga oma osa on siin ka vanusel, õpilaste arvul klassis jne.1) 1A klass 6.35 min
2) 2A klass 6.36
3) 2B klass 7.23
4) 3A klass 5.32
5) 4A klass 6.41
6) 4V klass 4.11
7) 5A klass 3.51
8) 5B klass 3.53
9) 6A klass 3.23
10) 6V klass 3.21
11) 7A klass 3.05
12) 8A klass 3.29
13) 8V klass 2.23
14) 9A klass 3.08
15) 9V klass 2.39
16) LÕ klass 2.39
17) Õpetajad 4.20

3 paremat aega (näitab kiireimate, kes eraldi soovisid ajale joosta võimekust antud distantsil):
1) Reigo - (9a) - 1.53 - I
2) Mel -Andris (7a) - 1.57 - II
3) Kevin - (5b) - 1.59 -III
Kui oli lõpetanud viimane jooksja, kustus ka lõke, mille paistel said sooja kõik õpilased ja õpetajad. Lõke meeldis kõigile väga – küsiti, millal jälle saab lõkke ääres olla?

Täname klassijuhatajaid abi eest.
Kõik oli tublid, kes osalesid, aga osales üle 100 õpilase.
Tee trenni, mine trenni, tule trenni.

Kehalise kasvatuse õpetaja Mati Ummer.

tallinn logo 200

Uus koolimaja

Uue koolimaja uudised


uus koolimaja


Alates 01.09.2018 asume uue koolimaja ehituse perioodil asenduspinnal aadressil
Vilde tee 69, Tallinn.

Tuisu osakond on endiselt aadressil Tuisu 20.

Üritused

Projektid

Tunnustused

Uuenev haridusasutus 2016
Parim koostööprojekt 2016
Parim koostööprojekt 2015 eripreemia
Turvaline kool 2014 III koht
Loodussõbralik kool 2013
Innovaatiline tegu 2012
Parim lõimumisprojekt 2012 II koht
Sõbralik koolisöökla 2011 III koht
Parim lõimumisprojekt 2010
Parim personaliprojekt 2008
Hästi juhitud kool 2006
Hea huvitegevusega kool 2004