Tallinna Tondi Põhikool

95. juubelit tähistanud Tallinna Tondi Põhikool on üks suuremaid erivajadustega laste koole Eestis. Õpetame lihtsustatud õppekava alusel kolmel erineval õppetasemel – lihtsustatud õpe, toimetulekuõpe ja hooldusõpe.
Koostöös kooli personaliga loome parimad tingimused võimetekohase hariduse omandamiseks kaasaja muutuvas maailmas. Muutuva õpikäsituse oleme enda jaoks süsteemsemalt lahti mõtestanud ja töötame kogupäevakooli kontseptsiooni suunas.
Meie töö on suunatud tulevikku - peame oma missiooniks julgustada, suunata ja toetada erivajadusega noort olema võimalikult iseseisev ühiskonnaliige.
Oma kooli põhiväärtused oleme sõnastanud ristsõnana, mis on kui väike retsept, kuidas õnnelikuks saada.

S Õ B R A L I K
I S A M A A L I N E
V A S T U T U S T U N D L I K
S Ä Ä S T E V
H O O L I V
S I I R A S
V I I S A K A S

Tondi Põhikooli 2013 a. meistrivõistlused kergejõustikus

Tallinna Tondi Põhikooli abikooli 2013 a. meistrivõistlused toimusid 12. septembril Hiiu staadionil. Võisteldi 60 m jooksus, kaugushüppes, palliviskes ja 200 m jooksus. Osalesid II–LÕ klassi õpilased. Ilm oli väga ilus ja vastremonditud Hiiu staadion väga hubane ja hea auraga. See on koht, kus õpilastel on väga huvitav ja turvaline sportida.

Saavutati palju häid tulemusi. Kindlasti meeldis kõigile, millise õhinaga võistles ja tegi kõik alad läbi 5A klassi Liis, visates palli paljude poistegagi peaaegu võrdselt.

PAREMAD TULEMUSED:
Veiro (5a) - kaugus 3.75m
Ralf (5a) – pallivise 40,00m
Kati (5a) – kaugus 3.40m
Kerli (5b) – kaugus 3.41m
Monica (6a) - kaugus 3.20m
Leemo (6a) - kaugus 3.50m
Mel-Andris (7a) - 200m 36.90
Silver (9a) - kaugus 4.35, pallivise 47.80
Reigo (9a) - 60 m 8.39, 200m 29.26
Renee (9a) - 60m 8.78, 200m 29.99

Autasustati parimaid:

kergej2013


Edukaid uusi starte!!!

Kehalise kasvatuse õpetaja Mati Ummer

tallinn logo 200

Uus koolimaja

Uue koolimaja uudised


uus koolimaja


Alates 01.09.2018 asume uue koolimaja ehituse perioodil asenduspinnal aadressil
Vilde tee 69, Tallinn.

Tuisu osakond on endiselt aadressil Tuisu 20.

Üritused

Projektid

Tunnustused

Uuenev haridusasutus 2016
Parim koostööprojekt 2016
Parim koostööprojekt 2015 eripreemia
Turvaline kool 2014 III koht
Loodussõbralik kool 2013
Innovaatiline tegu 2012
Parim lõimumisprojekt 2012 II koht
Sõbralik koolisöökla 2011 III koht
Parim lõimumisprojekt 2010
Parim personaliprojekt 2008
Hästi juhitud kool 2006
Hea huvitegevusega kool 2004