Tallinna Tondi Põhikool

95. juubelit tähistanud Tallinna Tondi Põhikool on üks suuremaid erivajadustega laste koole Eestis. Õpetame lihtsustatud õppekava alusel kolmel erineval õppetasemel – lihtsustatud õpe, toimetulekuõpe ja hooldusõpe.
Koostöös kooli personaliga loome parimad tingimused võimetekohase hariduse omandamiseks kaasaja muutuvas maailmas. Muutuva õpikäsituse oleme enda jaoks süsteemsemalt lahti mõtestanud ja töötame kogupäevakooli kontseptsiooni suunas.
Meie töö on suunatud tulevikku - peame oma missiooniks julgustada, suunata ja toetada erivajadusega noort olema võimalikult iseseisev ühiskonnaliige.
Oma kooli põhiväärtused oleme sõnastanud ristsõnana, mis on kui väike retsept, kuidas õnnelikuks saada.

S Õ B R A L I K
I S A M A A L I N E
V A S T U T U S T U N D L I K
S Ä Ä S T E V
H O O L I V
S I I R A S
V I I S A K A S

Tallinna Tondi Põhikooli kevadised meistrivõistlused toimusid 01. juunil Audentese Spordihallis. Võisteldi 60m jooksus, kõrgus ja kaugushüppes ning 200 m jooksus.
Osalesid I - LÕ (PÕK) klassi õpilased. I klass võistles oma kooli spordiväljakutel. Osavõtjaid ligikaudu 130 õpilast.

audentes


Saavutati palju häid tulemusi:

 1. JAN 3a -kaugus-3.20
 2. ROBERT 4a- 60m- 9.0 , kaugus- 3.10
 3. SIRET 4a -60m - 9.6, kaugus- 3.10 , 200m- 39.0
 4. ROMET 4a kaugus 3.40 !!!
 5. ROBIN - 5a –60m - 8.20 , kaugus-3.55, 200m-36.80
 6. KARMEN 5a -200m- 44.70
 7. KERLI 6b –kaugus- 3.50, 200m - 35.32
 8. KEVIN 6b- 200m – 34.50
 9. RALF 6a –kaugus -3.75, 200m-35.80, kõrgus-1.20
 10. KATI 6a- 200m -36.78
 11. MILIINA 6a -200m -37.62
 12. VEIRO 6a - 200m -33.54!
 13. MAIRO 7v - kaugus-3.49
 14. GREGORI 7a - 60m -8.78, kaugus-3.51, 200m -32.47
 15. MOONIKA 7a – kaugus-3.72 !!!
 16. LEEMO 7a - kaugus-3.80, 60m-8.93, 200m-32.70, kõrgus-1.30!!!
 17. MARKO 7a – 60m -8.96, 200m -32.73
 18. GEORG LÕ – 60m -8.33, kõrgus- 1.45!, kaugus-3.91
 19. FELIX LÕ - 60m-8.68, kaugus-4.43, kõrgus – 1.30, 200m -29.82


Kehalise kasvatuse õpetajad tänavad kõiki tublisid abilisi.

Kehalise kasvatuse õpetaja Mati Ummer.

tallinn logo 200

Uus koolimaja

Uue koolimaja uudised


uus koolimaja


Alates 01.09.2018 asume uue koolimaja ehituse perioodil asenduspinnal aadressil
Vilde tee 69, Tallinn.

Tuisu osakond on endiselt aadressil Tuisu 20.

Üritused

Projektid

Tunnustused

Uuenev haridusasutus 2016
Parim koostööprojekt 2016
Parim koostööprojekt 2015 eripreemia
Turvaline kool 2014 III koht
Loodussõbralik kool 2013
Innovaatiline tegu 2012
Parim lõimumisprojekt 2012 II koht
Sõbralik koolisöökla 2011 III koht
Parim lõimumisprojekt 2010
Parim personaliprojekt 2008
Hästi juhitud kool 2006
Hea huvitegevusega kool 2004