Tallinna Tondi Põhikool

95. juubelit tähistanud Tallinna Tondi Põhikool on üks suuremaid erivajadustega laste koole Eestis. Õpetame lihtsustatud õppekava alusel kolmel erineval õppetasemel – lihtsustatud õpe, toimetulekuõpe ja hooldusõpe.
Koostöös kooli personaliga loome parimad tingimused võimetekohase hariduse omandamiseks kaasaja muutuvas maailmas. Muutuva õpikäsituse oleme enda jaoks süsteemsemalt lahti mõtestanud ja töötame kogupäevakooli kontseptsiooni suunas.
Meie töö on suunatud tulevikku - peame oma missiooniks julgustada, suunata ja toetada erivajadusega noort olema võimalikult iseseisev ühiskonnaliige.
Oma kooli põhiväärtused oleme sõnastanud ristsõnana, mis on kui väike retsept, kuidas õnnelikuks saada.

S Õ B R A L I K
I S A M A A L I N E
V A S T U T U S T U N D L I K
S Ä Ä S T E V
H O O L I V
S I I R A S
V I I S A K A S

25. mail 2015 sai läbi kuu aega kestnud Tallinna Tondi Põhikooli esimene lauatennise meistrite väljaselgitamine.

Kuna tegemist on ajaloolise sündmusega (ikkagi esimesed lauatennise võistlused koolis), siis kirjutame ka üles, kuidas see lõppes.

Võisteldi 3 vanuserühmas ja tüdrukud koos poistega. Leidus tublisid tüdrukuid, kes suutsid ka sellises konkurentsis läbi lüüa. Võistlustel said osaleda need, kes ise soovisid.

Tulemused:
2.-4. klasside arvestuses
1. Robert Krismo (4A)
2. Karoliine (2A)
3. Aimar (3A)
14 osalejat, võistlus peeti kahes alagrupis, lõpuks kohtusid omavahel kummagi alagrupi esimene ja teine.

5.-7. klasside arvetuses
1. Arli (7A)
2. Mark (5A)
3. Ralf (6A)
16 osalejat, osalejad loositi paaridesse ja paari võitja pääses järgmisesse ringi kuni üldvõitja selgumiseni

8.-LÕ. klasside arvestuses
1. Hellin-Maria (9A)
2. Georg Martin (LÕ)
3. Martti (8A)
8 osalejat, toimus turniir, kus kõik said mängida kõigiga.

Suur tänu õpetaja Sirli Väinsar'ele, kes oli kahe vanema vanusegrupi kohtunik ja aitas auhindadega ning nõuannetega!

Õpetaja Margit

tallinn logo 200

Uus koolimaja

Uue koolimaja uudised


uus koolimaja


Alates 01.09.2018 asume uue koolimaja ehituse perioodil asenduspinnal aadressil
Vilde tee 69, Tallinn.

Tuisu osakond on endiselt aadressil Tuisu 20.

Üritused

Projektid

Tunnustused

Uuenev haridusasutus 2016
Parim koostööprojekt 2016
Parim koostööprojekt 2015 eripreemia
Turvaline kool 2014 III koht
Loodussõbralik kool 2013
Innovaatiline tegu 2012
Parim lõimumisprojekt 2012 II koht
Sõbralik koolisöökla 2011 III koht
Parim lõimumisprojekt 2010
Parim personaliprojekt 2008
Hästi juhitud kool 2006
Hea huvitegevusega kool 2004