Tallinna Tondi Põhikool

95. juubelit tähistanud Tallinna Tondi Põhikool on üks suuremaid erivajadustega laste koole Eestis. Õpetame lihtsustatud õppekava alusel kolmel erineval õppetasemel – lihtsustatud õpe, toimetulekuõpe ja hooldusõpe.
Koostöös kooli personaliga loome parimad tingimused võimetekohase hariduse omandamiseks kaasaja muutuvas maailmas. Muutuva õpikäsituse oleme enda jaoks süsteemsemalt lahti mõtestanud ja töötame kogupäevakooli kontseptsiooni suunas.
Meie töö on suunatud tulevikku - peame oma missiooniks julgustada, suunata ja toetada erivajadusega noort olema võimalikult iseseisev ühiskonnaliige.
Oma kooli põhiväärtused oleme sõnastanud ristsõnana, mis on kui väike retsept, kuidas õnnelikuks saada.

S Õ B R A L I K
I S A M A A L I N E
V A S T U T U S T U N D L I K
S Ä Ä S T E V
H O O L I V
S I I R A S
V I I S A K A S

Rahvastepall "Isad ja pojad 2014"

Neljapäeval, 6. novembril tähistasime rahvastepalli turniiriga traditsiooniliselt isadepäeva, et läbi spordi ka meie kooli õpilaste isadele pakkuda midagi põnevat ja võimalust üheskoos rahvastepalli mängida. Võistlused algasid õhtul kell 18.00 kooli võimlas. Ohutuse mõttes mängiti pehme palliga.
Vaatamata väljas valitsevale väga halvale ilmale ning arvestades ka seda, et paljud isad olid töökohustuste tõttu mujal ega saanud osaleda, oli kohaletulnuid pea samapalju kui mullu.
Hästi mängisid Liisu, Helena, Georgi, Taneli, Miku, Cristali, Aroni jt. isad, Matti vanaisa, aga ka Tormi ema, samuti Aimari, Karoliine, Arli ja Ralfi kasvatajad. Tore, et osalesid veel ka õpetaja Meelike Terasmaa ja Ardi Süld ning ka Martin, meie vilistlane ja veel palju palju õpilasi.
Võistlejad rivistusid, osavõtjad loositi nelja võistkonda, moodustusid võistkonnad üks-kaks-kolm-neli arvestusega, et igas võistkonnas on 15 mängijat. Mängiti turniirisüsteemis (1-4; 2-3 jne.) Oli tore, et osalejaid oli nii palju ning saal rõkkas vahetevahel nii, et ... laulupidu mis laulupidu sportlikus mõttes.
Esikoha võitiski 6 punktiga loosinumbri 1. saanud võistkond, mille kapten oli Rainer. Nemad võitsid kõik kolm mängu. 2. koht ei läinud mitte võistkond kahele vaid võistkonnale nr. 3, 3. koht võistkonnale nr. 4 ja 4. koht võistkonnale nr. 2. Mängiti 2 tundi, oli põnev ja võistluslik õhtu.

Võitjaid autasustati ja pärast seda ootas pidulik laud omaküpsetatud pirukate, maiustuste ja puuviljadega. Tädi Aino õunad tundusid olevat veel magusamad kui eelmisel aastal.
Korraldajad: õpetaja Kristel, huvijuht Maire ja õpetaja Mati tänavad kõiki osavõtjaid!

Kehalise kasvatuse õpetaja Mati Ummer

tallinn logo 200

Uus koolimaja

Uue koolimaja uudised


uus koolimaja


Alates 01.09.2018 asume uue koolimaja ehituse perioodil asenduspinnal aadressil
Vilde tee 69, Tallinn.

Tuisu osakond on endiselt aadressil Tuisu 20.

Üritused

Projektid

Tunnustused

Uuenev haridusasutus 2016
Parim koostööprojekt 2016
Parim koostööprojekt 2015 eripreemia
Turvaline kool 2014 III koht
Loodussõbralik kool 2013
Innovaatiline tegu 2012
Parim lõimumisprojekt 2012 II koht
Sõbralik koolisöökla 2011 III koht
Parim lõimumisprojekt 2010
Parim personaliprojekt 2008
Hästi juhitud kool 2006
Hea huvitegevusega kool 2004