Tallinna Tondi Põhikool

95. juubelit tähistanud Tallinna Tondi Põhikool on üks suuremaid erivajadustega laste koole Eestis. Õpetame lihtsustatud õppekava alusel kolmel erineval õppetasemel – lihtsustatud õpe, toimetulekuõpe ja hooldusõpe.
Koostöös kooli personaliga loome parimad tingimused võimetekohase hariduse omandamiseks kaasaja muutuvas maailmas. Muutuva õpikäsituse oleme enda jaoks süsteemsemalt lahti mõtestanud ja töötame kogupäevakooli kontseptsiooni suunas.
Meie töö on suunatud tulevikku - peame oma missiooniks julgustada, suunata ja toetada erivajadusega noort olema võimalikult iseseisev ühiskonnaliige.
Oma kooli põhiväärtused oleme sõnastanud ristsõnana, mis on kui väike retsept, kuidas õnnelikuks saada.

S Õ B R A L I K
I S A M A A L I N E
V A S T U T U S T U N D L I K
S Ä Ä S T E V
H O O L I V
S I I R A S
V I I S A K A S
Algselt oli planeeritud jooksukrossi läbiviimine 23. septembril, aga ilmastiku järsu halvenemise tõttu toimus see hoopis 30. septembril. Jooksukross oli pühendatud Eriolümpia asutaja Eunice Kennedy Shriveri (1921-2009) päevale, mille tegelikuks kuupäevaks on 27. september. Antud päeva tähistavad üle maailma ligi 170 riiki. Eunice Kennedy Shriver oli naine, kes lõi ülemaailmse Eriolümpia organisatsiooni. Ta pühendas oma elu täielikult intellektipuuetega inimestele ja aitas neil leida usku iseendasse läbi spordi. Tema päeva tähistamine on väljakutseks kõikidele maailma inimestele, pannes nad mõtlema nendele probleemidele, mille lahendamise eest Eunice Kennedy Shriver oli võidelnud suurema osa oma elust.
Jooksukross toimus ilusa ilmaga 30. septembril Hiiu parkmetsas. Osalesid II – LÕ (PÕK) klassid.
 
Parimad tulemused olid:
1000m jooks  
          Õpilase nimi
Klass
Aeg
Rainer
8a
3.24
Felix
3.59
Mel-Andris
8a
4.05
Leemo
7a
4.09
Inge
LÕ 
5.18
Helena
7a 
6.10
Birgit
9a  
6.10
 
 
 500m jooks
          Õpilase nimi Klass Aeg
Maris 6b 2.15
 Robin 5a 1.47
 Kevin 6b 1.57
 
 
Tublid olid ka :Siret, Monika, Keity, Robert, Ralf, Veiro ja ka kõik teised, kes osalesid ja distantsi läbisid. Rada oli raske, vaeva tuli näha, aga lõpp hea kõik hea!
 
Edukaid uusi starte!
 
Kehalise kasvatuse õpetaja: Mati Ummer

tallinn logo 200

Uus koolimaja

Uue koolimaja uudised


uus koolimaja


Alates 01.09.2018 asume uue koolimaja ehituse perioodil asenduspinnal aadressil
Vilde tee 69, Tallinn.

Tuisu osakond on endiselt aadressil Tuisu 20.

Üritused

Projektid

Tunnustused

Uuenev haridusasutus 2016
Parim koostööprojekt 2016
Parim koostööprojekt 2015 eripreemia
Turvaline kool 2014 III koht
Loodussõbralik kool 2013
Innovaatiline tegu 2012
Parim lõimumisprojekt 2012 II koht
Sõbralik koolisöökla 2011 III koht
Parim lõimumisprojekt 2010
Parim personaliprojekt 2008
Hästi juhitud kool 2006
Hea huvitegevusega kool 2004