Tallinna Tondi Põhikool

Peagi 95.juubelit tähistav Tallinna Tondi Põhikool on üks suuremaid erivajadustega laste koole Eestis. Õpetame lihtsustatud õppekava alusel kolmel erineval õppetasemel – lihtsustatud õpe, toimetulekuõpe ja hooldusõpe.
Koostöös kooli personaliga loome parimad tingimused võimetekohase hariduse omandamiseks kaasaja muutuvas maailmas. Muutuva õpikäsituse oleme enda jaoks süsteemsemalt lahti mõtestanud ja töötame kogupäevakooli kontseptsiooni suunas.
Meie töö on suunatud tulevikku - peame oma missiooniks julgustada, suunata ja toetada erivajadusega noort olema võimalikult iseseisev ühiskonnaliige.
Oma kooli põhiväärtused oleme sõnastanud ristsõnana, mis on kui väike retsept, kuidas õnnelikuks saada.

S Õ B R A L I K
I S A M A A L I N E
V A S T U T U S T U N D L I K
S Ä Ä S T E V
H O O L I V
S I I R A S
V I I S A K A S

Tallinna Tondi Põhikooli abikooli 2014 a. sügisesed meistrivõistlused kergejõustikus toimusid 16. septembril Hiiu staadionil. Võisteldi 60m jooksus, kaugushüppes, palliviskes ja 200m jooksus. Osalesid II-LÕ klassi õpilased, kokku ligi 160 õpilast.

Saavutati palju häid tulemusi:
1. Karoliine (2a) - kaugus -2.36, pallivise -16,5 m
2. George (2a) – 60m -12,8, pallivise -16.00 m
3. Tormi (3v) – 60m -11,5, kaugus -2.56m
4. Aimar (3a) – kaugus-2.69, pallivise -25m
5. Siret (4a) - kaugus-2.75, pallivise – 24m
6. Robert (4a) - 60m -10,70, kaugushüpe -3.00m
7. Karmen (5a) - kaugushüpe-2.80m, 60m-12.65
8. Robin (5a) - 60m- 10.02, 200m jooks-36.90
9. Loik Kaspar (5v)- pallivise -29.50, 200m jooks -53.50
---------------------------------------------------------------------
10. Kati (6a) - kaugus-3.15, 60m -10.44
11. Ralf (6a) - 60m -9.32, kaugus-3.55,pall-47.00
12. Kerli (6b) - 60m -9.35, kaugus-3.35,200m-35.80
13. Kevin (6b) - 60m -9.37, 200m jooks -34.50
14. Monika(7a) - 60m -9.90, 200m -34.37
15. Marko(7a) - 60m-9.20, 200m-33.18sek.
16. Timo (7a) – 60m-9.67, kaugus-3.80
17. Martti (8a) - 60m-9.02, kaugus -4.15
18. Hellin (9a) - kaugus- 3.80, pallivise – 41.30
19. Raivo (9a) - 60m- 9.06, 200m-32,8
20. Meelis (9v) – kaugus - 4.00
21. Kris-Kevin (9v) - 200m -34.70, kaugus-3.50
22. Georg (LÕ) – 60m- 8.79, kaugus- 4.30, 200m- 33.80
23. Felix (LÕ) –kaugus- 5.10, 200m- 31.90
------------------------------------------------------

Tulemused on head, et need veel paremaks muutuksid, tuleb veel rohkem harjutada.
Head harjutamist ja edukaid starte eesootavatel võistlustel.


Kehalise kasvatuse õpetaja Mati Ummer

sygis1

sygis2

sygis4

sygis3

Üritused

Pole sündmusi

Projektid

Tunnustused

Uuenev haridusasutus 2016
Parim koostööprojekt 2016
Parim koostööprojekt 2015 eripreemia
Turvaline kool 2014 III koht
Loodussõbralik kool 2013
Innovaatiline tegu 2012
Parim lõimumisprojekt 2012 II koht
Sõbralik koolisöökla 2011 III koht
Parim lõimumisprojekt 2010
Parim personaliprojekt 2008
Hästi juhitud kool 2006
Hea huvitegevusega kool 2004