Tallinna Tondi Põhikool

95. juubelit tähistanud Tallinna Tondi Põhikool on üks suuremaid erivajadustega laste koole Eestis. Õpetame lihtsustatud õppekava alusel kolmel erineval õppetasemel – lihtsustatud õpe, toimetulekuõpe ja hooldusõpe.
Koostöös kooli personaliga loome parimad tingimused võimetekohase hariduse omandamiseks kaasaja muutuvas maailmas. Muutuva õpikäsituse oleme enda jaoks süsteemsemalt lahti mõtestanud ja töötame kogupäevakooli kontseptsiooni suunas.
Meie töö on suunatud tulevikku - peame oma missiooniks julgustada, suunata ja toetada erivajadusega noort olema võimalikult iseseisev ühiskonnaliige.
Oma kooli põhiväärtused oleme sõnastanud ristsõnana, mis on kui väike retsept, kuidas õnnelikuks saada.

S Õ B R A L I K
I S A M A A L I N E
V A S T U T U S T U N D L I K
S Ä Ä S T E V
H O O L I V
S I I R A S
V I I S A K A S

ERIOLÜMPIA EUROOPA MÄNGUD. KONVERENTS.
----------------------------------------------------------------------------------
09.-21. septembrini toimusid Eriolümpia Euroopa Mängud Belgias. Võistlustel osales Eesti võistkond sulgpallis, lauatennises, judos ja sportvõimlemises. Kuna ei osalenud ujujad ja kergejõustiklased, siis meie koolist võistlejad puudusid.

Võistlustega samal ajal, sealsamas, toimus aga 12.-17. septembrini noortekonverents - Euroopa noorteaktiivi tippkohtumine Antverpenis, kuhu väljavalituks osutus ka meie kooli tubli sportlane Inge Maiberg.

inge belgia

Inge muljed:
Olin 12.-17. septembrini Belgias konverentsil. Eestist oli seal kolm inimest, peale minu Elina Gerassimov Tartumaalt Ülenurmelt ja Mai-Liis Sõerd Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusest. Mai-Liis Sõerd oli selle projekti juht, Elina oli partnersportlane ja ka mina esindasin sportlasi. Lendasime läbi Taani Brüsselisse. Lennujaamas ootas meid meie vastuvõtja, hoides silti “European summit 2014 youth activation”. Peale meie jõudsid kohale kreeklased ja koos sõitsime hotelli. Hotellis võttis meid vastu Nena, kes oli üks meie vastuvõtjatest. Järgnes õhtusöök, kus tutvusime Belgia, Tšhehhi, Kosovo, Kreeka, Rumeenia, Poola ja paljude teiste delegatsioonidega. Tutvusime üksteisega, rääkisime spordist ja sportimisvõimalustest meie riikides. Konverentsi eesmärk oligi erivajadustega inimeste spordi juurde toomine ning selle üle arutamine. Räägiti eriolümpiast ja aktiivse eluviisi kasulikkusest.
Loodan, et suudame paljudele noortele spordi vastu huvi tekitada ja nende elu muutub huvitavamaks ja rõõmsamaks.
Jõudsime ka veidi tutvuda Belgiaga. Käisime Coca-Cola tehases ja osalesime seal korraldatud viktoriinis Coca-Cola kohta. Tutvusime Antwerpeni ja Brüsseliga. Viimasel päeval külastasime Euroopa parlamenti. Seal kohtusime Belgia poliitikuga, kes vastutab erivajadustega inimeste heaolu eest. Nägime ka Eesti Europarlamendi liikmete töökohti.
Sain selle reisiga endale palju uusi sõpru, kellega suhtlen ja olen edasi kirjavahetuses.

Eesti Eriolümpia Ühenduse kui katusorganisatsiooni osa meie spordis järjest suureneb. Tore, et ka meie kool kuulub sellisesse spordiorganisatsiooni.

Kehalise kasvatuse õpetaja Mati Ummer.

tallinn logo 200

Uus koolimaja

Uue koolimaja uudised


uus koolimaja


Alates 01.09.2018 asume uue koolimaja ehituse perioodil asenduspinnal aadressil
Vilde tee 69, Tallinn.

Tuisu osakond on endiselt aadressil Tuisu 20.

Üritused

Projektid

Tunnustused

Uuenev haridusasutus 2016
Parim koostööprojekt 2016
Parim koostööprojekt 2015 eripreemia
Turvaline kool 2014 III koht
Loodussõbralik kool 2013
Innovaatiline tegu 2012
Parim lõimumisprojekt 2012 II koht
Sõbralik koolisöökla 2011 III koht
Parim lõimumisprojekt 2010
Parim personaliprojekt 2008
Hästi juhitud kool 2006
Hea huvitegevusega kool 2004