Tallinna Tondi Põhikool

95. juubelit tähistanud Tallinna Tondi Põhikool on üks suuremaid erivajadustega laste koole Eestis. Õpetame lihtsustatud õppekava alusel kolmel erineval õppetasemel – lihtsustatud õpe, toimetulekuõpe ja hooldusõpe.
Koostöös kooli personaliga loome parimad tingimused võimetekohase hariduse omandamiseks kaasaja muutuvas maailmas. Muutuva õpikäsituse oleme enda jaoks süsteemsemalt lahti mõtestanud ja töötame kogupäevakooli kontseptsiooni suunas.
Meie töö on suunatud tulevikku - peame oma missiooniks julgustada, suunata ja toetada erivajadusega noort olema võimalikult iseseisev ühiskonnaliige.
Oma kooli põhiväärtused oleme sõnastanud ristsõnana, mis on kui väike retsept, kuidas õnnelikuks saada.

S Õ B R A L I K
I S A M A A L I N E
V A S T U T U S T U N D L I K
S Ä Ä S T E V
H O O L I V
S I I R A S
V I I S A K A S

13. aprillil toimus Tallinna Vene Kultuurikeskuses 9. laste rahvaloomingu festival-konkurss „Kaleidoskoop”, mida korraldab Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium.

Festivali eesmärgiks on sidemete tugevdamine Eestis elavate erinevate rahvaste esindajate vahel, rahvuskultuuri tundmine ja propageerimine. Kontserdil oli palju esinejaid - 23 kollektiivi erinevatest Tallinna vene õppekeelega koolidest, muusikastuudiotest, Mustamäe Laste Loomingu Majast jt.

Meie koolist võtsid sellest osa 5a ja 5v klassi tantsijad, laulutüdrukud Anastasia 4a, Janette-Karoli 6a ja Siret-Merit 6a. Tubli eestlauljana esines Markkus 5v.

Esitasime Eesti rahvalaulu „Kangakudumise laul“ ja kohandatud tantsu.

Sellel festivalil ei olnud žüriid, kõiki esinejaid tänati diplomi ja suure kringliga, nii oli kõigil rõõm meeleolikast esinemisest suurel laval ilusas ja uhkes kultuurikeskuses.

Kaleidoskoop 2017

tallinn logo 200

Uus koolimaja

Uue koolimaja uudised


uus koolimaja


Alates 01.09.2018 asume uue koolimaja ehituse perioodil asenduspinnal aadressil
Vilde tee 69, Tallinn.

Tuisu osakond on endiselt aadressil Tuisu 20.

Üritused

Projektid

Tunnustused

Uuenev haridusasutus 2016
Parim koostööprojekt 2016
Parim koostööprojekt 2015 eripreemia
Turvaline kool 2014 III koht
Loodussõbralik kool 2013
Innovaatiline tegu 2012
Parim lõimumisprojekt 2012 II koht
Sõbralik koolisöökla 2011 III koht
Parim lõimumisprojekt 2010
Parim personaliprojekt 2008
Hästi juhitud kool 2006
Hea huvitegevusega kool 2004