Tallinna Tondi Põhikool

95. juubelit tähistanud Tallinna Tondi Põhikool on üks suuremaid erivajadustega laste koole Eestis. Õpetame lihtsustatud õppekava alusel kolmel erineval õppetasemel – lihtsustatud õpe, toimetulekuõpe ja hooldusõpe.
Koostöös kooli personaliga loome parimad tingimused võimetekohase hariduse omandamiseks kaasaja muutuvas maailmas. Muutuva õpikäsituse oleme enda jaoks süsteemsemalt lahti mõtestanud ja töötame kogupäevakooli kontseptsiooni suunas.
Meie töö on suunatud tulevikku - peame oma missiooniks julgustada, suunata ja toetada erivajadusega noort olema võimalikult iseseisev ühiskonnaliige.
Oma kooli põhiväärtused oleme sõnastanud ristsõnana, mis on kui väike retsept, kuidas õnnelikuks saada.

S Õ B R A L I K
I S A M A A L I N E
V A S T U T U S T U N D L I K
S Ä Ä S T E V
H O O L I V
S I I R A S
V I I S A K A S

Ajavahemikul 10. jaan - 20. jaan 2017 viidi Tallinna tondi Põhikooli õpetajate seas läbi uuring, kus uuriti, kas nad kasutavad õppetöös digiõppevara ja veebipõhiseid töövahendeid ja kui kasutavad, siis mida.

60-st õpetajast osales uuringus 29 ja neist üks vastas, et ei kasuta tundides ei digiõppevara ega veebipõhiseid õppevahendeid.

Näited:

http://www.sheppardsoftware.com/math.htm www.youtube.com www.hev.edu.ee
Pildid Googlest, Miksikest, YouTube
http://interactivesites.weebly.com/; kooliksvalmis.ee; http://learningapps.org/ jne.
Kasutan tundide näitlikustamiseks youtube videoid, videoid lastekas.ee ja mudila.ee keskkonnast.
Muusikas igapäevaselt www.youtube.com
Smart-tahvli tarkvara , www.learningapps.com , kahoot, esitlused jne
http://resources.oswego.org/games/stoptheclock/sthec2.html http://www.fun4thebrain.com/addition/windowAdd.html http://lasteaiaveebimangud.blogspot.com.ee/search/label/keel%20ja%20k%C3%B5ne
Ei hakka täpset kõikehõlmavat nimekirja looma, aga mõned näited: Kasutan tihti Google otsingumootorit, erinevate asutuste veebilehti (loomaaed, kooli koduleht jpm), Google Formsi, Bloggerit, erinevaid veebiturvalisusega seotud internetilehti. Veel kasutan näiteks riigiportaali eesti.ee, Krediidipanga demoversiooni, Audacityt, eesti selgroogsed, loodusheli.ee, youtube’t jm.
kooliksvalmis.ee mudila.ee
Enda poolt koostatud erinevad helifailid, animatsioonid tunni rikastamiseks; õppemängud Smart-tahvliga - kooliksvalmis.ee, papunet.net jm.; esitlused, piltmaterjal Internetist erinevate teemade tutvustamiseks ja kinnistamiseks.
www.pinterest.com; youtube videod (https://www.youtube.com/watch?v=JJstUJz79Cw) , isetegija.net, www.retseptid.ee, www.toidutare.ee; miksike, koolielu,
e-koolist erinevate õppeainete alt vastavalt vajadusele nii pildid kui tekstid, oma kooli digimaterjalide kaustast erinevate õppeainete jaoks sinna salvestatud töölehed /eriti loodusõpetus
http://www.k5learning.com/free-math-worksheets http://ajaratas.weebly.com https://www.text2mindmap.com https://www.tlu.ee/opmat/tp/eesti_rahvakunst_vana/index.html http://www.folklore.ee/ukauka/
erinevad veebilehed, kus on interaktriivsedid õppemäng nt www.abcya.com
Matemaatilised mängud: http://www.tinytap.it/activities/g1hzt/play/heliloto-kodused-helid http://www.tinytap.it/activities/g1812/play/heliloto-koolihelid http://www.tinytap.it/activities/g1foi/play/liitmine-5piires http://www.tinytap.it/activities/g1hrv/play/kevadine-loodus-mis-ei-sobi-teiste-hulka http://www.tinytap.it/activities/g1fob/play/aastaajadmis-ei-sobi-teiste-hulka http://www.tinytap.it/activities/g19bx/play/kordamiskusimused-ev-kohta Interaktiivsed mängud: http://www.papunet.net/pelit/ http://www.kooliksvalmis.ee/ Suu- ja keeleharjutused: https://www.youtube.com/watch?v=-lxTXa_QR7A
inglise-eesti-inglise sõnastik, laulud, mängud (kui õpilasi vähe)
HEV materjalid, Miksike, Koolielu, Smart-tahvli materjalid, Google maps materjalid, mitmesugused otsingud Googlest nt loodusõpetuse materjalid erinevatest allikatest: www.loodusheli.ee, http://www.slideshare.net/ You Tube: nt https://www.youtube.com/watch?v=ZSu-3BjiWs0, https://www.youtube.com/watch?v=ZSu-3BjiWs0 Google:https://www.google.ee/?gws_rd=ssl#q=erituselundkond jne Kunstiõpetus: https://www.youtube.com/watch?v=XRrKohWdpeQ kasutan väga tihti
kooliksvalmis.ee; papunet.fi, krokotak.com,
Erinevad õppemängud, pildipank, helipank, piltjutud lehelt www.papunet.net
papunet.net, kooliksvalmis.ee, helpkidzlearn.com
geograafia, ajalugu, kirjandus googlis
kooliksvalmis.ee, papunet.fi
papunet.net
Papunet.net, lastekas.ee, helpkidzlearn, koolielu, google, jms.
Kooliks valmis. mängud. Eesti keele tundides. Aita Karul maja ehitada. Matemaatika tundides. Numbrite lugemine.
www.kooliksvalmis.ee , www.papunet.net www.frepy.eu
Videod-youtube; mängud ja muud-papunet.net, lastekas.ee, kooliksvalmis.ee
Papunet.ne​

 

tallinn logo 200

Uus koolimaja

Uue koolimaja uudised


uus koolimaja


Alates 01.09.2018 asume uue koolimaja ehituse perioodil asenduspinnal aadressil
Vilde tee 69, Tallinn.

Tuisu osakond on endiselt aadressil Tuisu 20.

Üritused

Projektid

Tunnustused

Uuenev haridusasutus 2016
Parim koostööprojekt 2016
Parim koostööprojekt 2015 eripreemia
Turvaline kool 2014 III koht
Loodussõbralik kool 2013
Innovaatiline tegu 2012
Parim lõimumisprojekt 2012 II koht
Sõbralik koolisöökla 2011 III koht
Parim lõimumisprojekt 2010
Parim personaliprojekt 2008
Hästi juhitud kool 2006
Hea huvitegevusega kool 2004