Tallinna Tondi Põhikool

95. juubelit tähistanud Tallinna Tondi Põhikool on üks suuremaid erivajadustega laste koole Eestis. Õpetame lihtsustatud õppekava alusel kolmel erineval õppetasemel – lihtsustatud õpe, toimetulekuõpe ja hooldusõpe.
Koostöös kooli personaliga loome parimad tingimused võimetekohase hariduse omandamiseks kaasaja muutuvas maailmas. Muutuva õpikäsituse oleme enda jaoks süsteemsemalt lahti mõtestanud ja töötame kogupäevakooli kontseptsiooni suunas.
Meie töö on suunatud tulevikku - peame oma missiooniks julgustada, suunata ja toetada erivajadusega noort olema võimalikult iseseisev ühiskonnaliige.
Oma kooli põhiväärtused oleme sõnastanud ristsõnana, mis on kui väike retsept, kuidas õnnelikuks saada.

S Õ B R A L I K
I S A M A A L I N E
V A S T U T U S T U N D L I K
S Ä Ä S T E V
H O O L I V
S I I R A S
V I I S A K A S

Tallinna Tondi Põhikooli abikooli õpilased osalesid Tallinna Looduskaitse Seltsi, Eesti Litograafiakeskuse, Tallinna Haridusameti ja Tallinna Keskkonnaameti korraldatud looduse- ja keskkonnaalasel joonistusvõistlusel.

Selleks korraldasime koolisisesed joonistusvõistlused, kus võisid osaleda kõik abikooli 4.—9. klassid. Õpilased võisid ise valida ühe kolmest välja pakutud teemast: „Läänemeri – kodumeri”, „Meres on elu”, „Meri võtab ja meri annab”. Töö tehnika oli vaba. Koolisisesest võistlusest võtsid osa 6.A klass (juhendaja õp. Kaie Henk) ja 7.B klass (juhendaja õp. Kristi Käärik). Valminud töödest valis õpilastest ja õpetajatest koosnev žürii välja võistlusele saadetavad tööd. Võistlusele saatsime järgmiste õpilaste tööd: Carolin 7B, Helena 7B, Maris 7B, Thea Kadriann 6A, Martin 6A, Egert 6A ja Janek 6A. Ülejäänud töödest panin üles näituse oma koolis (2. korruse kogunemiskoha stendil).

Võistlusele laekus 127 tööd 12 koolist. Kõikide osalejate tööde näitus oli üleval Rahvusraamatukogu fuajees 09.05.—23.05.2016.a. Parimaid joonistajaid premeeriti eile (26. mail) Eesti Litograafiakeskuses. Meie koolist kutsuti sinna Maris (7.B) ja Janek (6.A) koos juhendajatega.

Galeriid eilsest üritusest ja näitusel osalenud piltidest näeb siin: http://tallinnalooduskaitseselts.jimdo.com/pildid/

Võistlusel osalenud pildid panen samuti üles 2. korruse kogunemiskoha stendile.

Kiitus ja tänu noortele kunstnikele ja nende juhendajatele!

Marge Süld
abikooli kunstiõpetuse ainejuht

tallinn logo 200

Uus koolimaja

Uue koolimaja uudised


uus koolimaja


Alates 01.09.2018 asume uue koolimaja ehituse perioodil asenduspinnal aadressil
Vilde tee 69, Tallinn.

Tuisu osakond on endiselt aadressil Tuisu 20.

Üritused

Projektid

Tunnustused

Uuenev haridusasutus 2016
Parim koostööprojekt 2016
Parim koostööprojekt 2015 eripreemia
Turvaline kool 2014 III koht
Loodussõbralik kool 2013
Innovaatiline tegu 2012
Parim lõimumisprojekt 2012 II koht
Sõbralik koolisöökla 2011 III koht
Parim lõimumisprojekt 2010
Parim personaliprojekt 2008
Hästi juhitud kool 2006
Hea huvitegevusega kool 2004