Tallinna Tondi Põhikool

95. juubelit tähistanud Tallinna Tondi Põhikool on üks suuremaid erivajadustega laste koole Eestis. Õpetame lihtsustatud õppekava alusel kolmel erineval õppetasemel – lihtsustatud õpe, toimetulekuõpe ja hooldusõpe.
Koostöös kooli personaliga loome parimad tingimused võimetekohase hariduse omandamiseks kaasaja muutuvas maailmas. Muutuva õpikäsituse oleme enda jaoks süsteemsemalt lahti mõtestanud ja töötame kogupäevakooli kontseptsiooni suunas.
Meie töö on suunatud tulevikku - peame oma missiooniks julgustada, suunata ja toetada erivajadusega noort olema võimalikult iseseisev ühiskonnaliige.
Oma kooli põhiväärtused oleme sõnastanud ristsõnana, mis on kui väike retsept, kuidas õnnelikuks saada.

S Õ B R A L I K
I S A M A A L I N E
V A S T U T U S T U N D L I K
S Ä Ä S T E V
H O O L I V
S I I R A S
V I I S A K A S

Reedel, 6. mail 2016 toimus 13. korda Tallinna erivajadustega laste ja noorte lauluvõistlus “Laulurõõm” Kanutiaia Noortemajas.

Noored lauljad osalesid neljas vanusegrupis: koolieelikud, algklasside õpilased, keskastme õpilased ja noored: 18-aastased ja vanemad. Sellel aastal oli osalejaid 25.

Meie kooli õpilased esinesid konkursil väga edukalt - peaauhind, GRAND PRIX, omistati Karelile, kes esitas Kersti Kuuse laulu “Vanaisa rock”, teda toetas ansambel koosseisus Markkus, Kristjan, Egert ja Mark.

Keskastmes saavutas I koha Martin, II koha Maria.

Algklasside arvestuses saavutas Markkus I koha ja Anastasia III koha.

Võimalik on vaadata ka lauluvõistluse videot siit!

Žürii esimees oli Kodulinna Maja direktriss Tiina Mägi.

ÕNNITLEME VÕITJAID!

Laulurööm 2016 foto

tallinn logo 200

Uus koolimaja

Uue koolimaja uudised


uus koolimaja


Alates 01.09.2018 asume uue koolimaja ehituse perioodil asenduspinnal aadressil
Vilde tee 69, Tallinn.

Tuisu osakond on endiselt aadressil Tuisu 20.

Üritused

Projektid

Tunnustused

Uuenev haridusasutus 2016
Parim koostööprojekt 2016
Parim koostööprojekt 2015 eripreemia
Turvaline kool 2014 III koht
Loodussõbralik kool 2013
Innovaatiline tegu 2012
Parim lõimumisprojekt 2012 II koht
Sõbralik koolisöökla 2011 III koht
Parim lõimumisprojekt 2010
Parim personaliprojekt 2008
Hästi juhitud kool 2006
Hea huvitegevusega kool 2004