Tallinna Tondi Põhikool

95. juubelit tähistanud Tallinna Tondi Põhikool on üks suuremaid erivajadustega laste koole Eestis. Õpetame lihtsustatud õppekava alusel kolmel erineval õppetasemel – lihtsustatud õpe, toimetulekuõpe ja hooldusõpe.
Koostöös kooli personaliga loome parimad tingimused võimetekohase hariduse omandamiseks kaasaja muutuvas maailmas. Muutuva õpikäsituse oleme enda jaoks süsteemsemalt lahti mõtestanud ja töötame kogupäevakooli kontseptsiooni suunas.
Meie töö on suunatud tulevikku - peame oma missiooniks julgustada, suunata ja toetada erivajadusega noort olema võimalikult iseseisev ühiskonnaliige.
Oma kooli põhiväärtused oleme sõnastanud ristsõnana, mis on kui väike retsept, kuidas õnnelikuks saada.

S Õ B R A L I K
I S A M A A L I N E
V A S T U T U S T U N D L I K
S Ä Ä S T E V
H O O L I V
S I I R A S
V I I S A K A S

5.novembril külastasid õpilaskodu õpilased Tallinna Loomaaeda, et kohtuda kääbusküülik Timmoga, kelle vaderiks meie kool on.

Laste loomaaias vaadati üle kitsekari, põnevad kanaliigid ning tehti ring üle suure loomaaia, et teada saada, kuidas loomad talveks valmistuvad.

Jääkarupoeg Nora oli vallatust täis ja aina hullas basseinis, nii, et vesi pritsis õpilasteni. Nora on suvega kõvasti kasvanud ja küünitab müürini, et piiluda isa tegemisi. Kõige enam aga meeldib Norale inimeste ees esinemine - see on vaatamist väärt ja rõõm on mitmepoolne! Nora naaber amuuritiiger Pootsman mängis õpilastega luuret ja urises üsnagi kumedalt. Leopardiperekond aga rõõmustas laste üle ja õpilased said näha kasslaste jahimänge!

Külastati ka Elevandimaja asukaid: uhkeid ninasarvikuid, elevante, kilpkonnasid ja palju muid soojamaa loomakesi.

tallinn logo 200

Uus koolimaja

Uue koolimaja uudised


uus koolimaja


Alates 01.09.2018 asume uue koolimaja ehituse perioodil asenduspinnal aadressil
Vilde tee 69, Tallinn.

Tuisu osakond on endiselt aadressil Tuisu 20.

Üritused

Projektid

Tunnustused

Uuenev haridusasutus 2016
Parim koostööprojekt 2016
Parim koostööprojekt 2015 eripreemia
Turvaline kool 2014 III koht
Loodussõbralik kool 2013
Innovaatiline tegu 2012
Parim lõimumisprojekt 2012 II koht
Sõbralik koolisöökla 2011 III koht
Parim lõimumisprojekt 2010
Parim personaliprojekt 2008
Hästi juhitud kool 2006
Hea huvitegevusega kool 2004