Tallinna Tondi Põhikool

95. juubelit tähistanud Tallinna Tondi Põhikool on üks suuremaid erivajadustega laste koole Eestis. Õpetame lihtsustatud õppekava alusel kolmel erineval õppetasemel – lihtsustatud õpe, toimetulekuõpe ja hooldusõpe.
Koostöös kooli personaliga loome parimad tingimused võimetekohase hariduse omandamiseks kaasaja muutuvas maailmas. Muutuva õpikäsituse oleme enda jaoks süsteemsemalt lahti mõtestanud ja töötame kogupäevakooli kontseptsiooni suunas.
Meie töö on suunatud tulevikku - peame oma missiooniks julgustada, suunata ja toetada erivajadusega noort olema võimalikult iseseisev ühiskonnaliige.
Oma kooli põhiväärtused oleme sõnastanud ristsõnana, mis on kui väike retsept, kuidas õnnelikuks saada.

S Õ B R A L I K
I S A M A A L I N E
V A S T U T U S T U N D L I K
S Ä Ä S T E V
H O O L I V
S I I R A S
V I I S A K A S

Projekti „Kaitse end ja aita teist„ (KEAT) üldiseloomustus ja koolitusprogramm

"KEAT" projekti koolipoolne koordinaator on Maire Paluveer.
"KEAT" projektis osalevad meie kooli 5-9 kl. õpilased, lisaks ka PÕK-i õpilased.

Koostööpartnerid:
* Põhja-Eesti Päästekeskus - KEAT juhtorganisatsioon
* Põhja Prefektuur
* Põhja Regionaalne Maanteeamet
* Eesti Punase Risti Tallinna Selts
* Sisekaitseakadeemia
* Tallinna Haridusamet
* Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
* Harju Maavalitsus
* Eesti Tervisedenduse Ühing
* Eesti Haigekassa
* G4S
* Operation Lifesaver Estonia
* Põhja-Eesti Pommigrupp

Koolitusprogrammi eesmärk:

* Koolitusprogrammi eesmärk on anda 6. klasside õpilastele turvalisuse õppekava alusel eluks vajalikke ohutusalaseid teadmisi ja oskusi;
* Koolitusprogramm koosneb teoreetilisest koolitusest õpilastele, iseseisvast õppest soovitusliku kirjanduse põhjal ning ühepäevasest ohutuslaagrist.
Laagris saavad koolitusel osalenud koolide õpilased praktiliselt teadmisi kinnistada ning võrrelda oma ohutusalaste teadmiste ja oskuste taset;
* Koolitusprogramm koosneb kohustuslikest teemadest (pääste, politsei, esmaabi) ning tuleb läbida 100% etteantud mahus. Lisateemad on soovituslikud.
* Koolitusprogramm on mõeldud tervele projektis osalevale klassile, mitte ainult ohtuslaagris osalevatele õpilastele.
* Koolitusprogramm on koostatud põhikooli riikliku õppekava ning seda läbiva turvalisuse teema alusel.

Koolitusprogrammi teemad

KOHUSTULIKUD TEEMAD JA MAHT:
PÄÄSTE (2 x 45 min).
Koolitatakse õpilasi
· Tuleohutus
· Veeohutus
· Õnnetusteadete edastamine (112)
· Eriolukorrad (loodusõnnetused, elektriohutus jm)
· Käitumine lõhkekeha leiu puhul

POLITSEI (2 x 45 min).
Koolitatakse õpilasi
· Seadusandlus (vargused)
· Meelemürgid
· Liiklusohutus (jalakäijana liikluses)
· Juhi ja sõitja kohustused ohutuse tagamisel
· Turvavarustus ja selle õige kasutamine
· Jalgratta ja mopeedi juhtimine

ESMAABI (3 x 45 min).
Koolitatakse terviseõpetajaid, kooliõdesid jt
· Verejooksude olemus ja peatamise võtted
· Põletused, külma- ja kuumakahjustused
· Liigesevigastus
· Teadvuseta inimese abistamine

LISATEEMAD (soovituslikud):
Operation Lifesaver Estonia – RAUDTEEOHUTUS. Koolitus kestab koolis 45 min.
Põhja-Eesti Pommigrupp – DEMINEERIMINE (lõhkekehad).
Koolitus toimub Põhja-Eesti Pommigrupis (Tallinn, Erika tn 3), Koolitus toimub 2 h, korraga ~ 30 last.

NB! Teadmiseks!
* Teooriatunnid toimuvad (koolides) november 2010 – aprill 2011 (soovitame koolitused varakult kokku leppida)
* Kool võtab ise (va esmaabi) koolituste läbiviijatega ühendust ning osapooled lepivad sobivad ajad kokku
· Pääste võtab ka ise kooliga ühendust
· Politseiga peab kool ühendust võtma
* Esmaabi koolitused koolide esindajatele toimuvad Tallinnas (Eha tn 8).

4. ja 26. jaanuaril on eestikeelsed koolitused, 5. ja 27. jaanuaril on venekeelsed koolitused.
Koolitusele on oodatud kuni 2 inimest igast koolist.
Registreerimine - Ellen Sternhof See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
* Pääste poolset koolitust on võimalik läbi viia ka komandos
* KEAT projektil on oma logo (soovi korral saate kasutada)
* KEAT logo ja vajaliku info leiate kodulehelt www.pepk.ee – ennetustöö – lastele

OHUTUSLAAGER (1 päevane)
* Toimub 1. ja 2. juunil 2011 Muraste Piirivalvekooli territooriumil
* ~ 24 kooli osaleb ühel päeval, ~ 24 kooli teisel päeval (laste suure arvu tõttu)
* Laagrisse saamise eelduseks on täies mahus koolitusprogrammi läbimine
* Laagris osalevad vaid koolide esindusmeeskonnad (4 tüdrukut + 4 poissi).

Kui vastavas klassis ei ole piisavalt õpilasi, võib lisa võtta 7. klassidest.
Kui on tegemist kuni 6 klassilise kooliga, võib võtta õpilasi juurde 5. klassist.
* Igast koolist 1 esindusmeeskond
* Kooli esindusmeeskonna valib kool ise
* Laagri osalustasu kooli kohta 188.- EEK / 12 EUR
* Laagris läbivad koolide võistkonnad nii põhi kui lisa teemapunkte (praktilisi + teoreetilisi)
· pääste, politsei/maanteeamet, esmaabi (põhiteemad)
· demineerimine, raudteeohutus (jm lisateemad)
* Lisaks teadmistele hinnatakse teemapunktides meeskonnatööd
* Laagris toimub laste ohutusalase teadlikkuse hindamine läbi testide
* Võimalusel võiks kooli esindusmeeskonnal olla oma team`i tunnus (näit särk vms)
* Koolide võistkondadele, kes vajavad Tallinnast laagrisse transporti, see tagatakse
* Toitlustamine on tagatud
* Kaasas olev õpetaja peab valdama eesti keelt

Koolitusprogrammi teemade kontaktisikud:

· Põhja-Eesti Päästekeskus – Kairi Kilp 667 6687, 52 61 209, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
· Põhja Prefektuur – Kristel-Liis Kaunismaa 612 5914, 56619333, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
· Eesti Punase Risti Tallinna Selts – Ellen Sternhof, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., 660 5344, 5210141 (esmaabi)
· Operation Lifesaver Estonia – Tamo Vahemets See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 6156 777, 50 45 112 (raudteeohutus)
· Põhja-Eesti Pommigrupp – Raido Taalmann See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., 628 7513 (lõhkekehad)
Projekti käik:
11.11.11 käivitus Politsei uhkes hoones jätkuprojekt "KEAT"-kaitse end ja aita teist! Politseinikud seletasid jätkuprojekti "KEAT" eesmärke, tingimusi ja uuendusi. Õpetajad said asjalike näpunäiteid sellest, kuidas õpilasi edukalt ettevalmistada "KEAT"-i laagriks, mis toimub Murastes 30-31.mail 2012, sest vaid hoolikas ettevalmistumine tagab laagri õnnestumise ja head tulemused!
Meie õpilased osalesid edukalt "KEAT" programmis 2011 aasta kevadel! Loodame õpetlikku ja põnevat "KEAT"-i projekti laagrit ka uuel, 2012 kevadel!

01.03.13 alustas meie koolis jätkuprojekt"Keat" s.t."Kaitse end ja aita teis!t"
Loenguid alustas Põhja-Päästeameti peaspetsialist Julia Kalasnikova, kes kahe tunni jooksul andis õpilastele teadmisi tuleohutusest, kuidas vältida tuleõnnetusi, uppumisohust vees, inimeste päästmisest ning kuidas õigesti käituda ohu korral. Õpilastele tutvustati käitumisreegleid, kuidas õigesti helistada Päästeametisse, et abi jõuaks kiiresti kohale!

Projekti raamesoodatakse veel rääkima Põhja-Politseid ning meditsiinitöötajt.
Maikuus tuleb aga osaleda juba "Keat"-i laagris, kus kiiruse peale läbitakse kokku kümme võistluspunkti ja sooritatakse praktilisi ülesandeid. Võistkonda kuulub kaheksa õpilast!

Projektis"Keat" osalevad meie kooli õpilased juba neljandat korda ja toimumiskoht on ikka Murastes, kus asub Sisekaitseakadeemia politsei-ja piirikaitsekolledz ning koolipoolne koordinaator on huvijuht Maire Paluveer.

tallinn logo 200

Uus koolimaja

Uue koolimaja uudised


uus koolimaja


Alates 01.09.2018 asume uue koolimaja ehituse perioodil asenduspinnal aadressil
Vilde tee 69, Tallinn.

Tuisu osakond on endiselt aadressil Tuisu 20.

Üritused

Projektid

Tunnustused

Uuenev haridusasutus 2016
Parim koostööprojekt 2016
Parim koostööprojekt 2015 eripreemia
Turvaline kool 2014 III koht
Loodussõbralik kool 2013
Innovaatiline tegu 2012
Parim lõimumisprojekt 2012 II koht
Sõbralik koolisöökla 2011 III koht
Parim lõimumisprojekt 2010
Parim personaliprojekt 2008
Hästi juhitud kool 2006
Hea huvitegevusega kool 2004