Tallinna Tondi Põhikool

95. juubelit tähistanud Tallinna Tondi Põhikool on üks suuremaid erivajadustega laste koole Eestis. Õpetame lihtsustatud õppekava alusel kolmel erineval õppetasemel – lihtsustatud õpe, toimetulekuõpe ja hooldusõpe.
Koostöös kooli personaliga loome parimad tingimused võimetekohase hariduse omandamiseks kaasaja muutuvas maailmas. Muutuva õpikäsituse oleme enda jaoks süsteemsemalt lahti mõtestanud ja töötame kogupäevakooli kontseptsiooni suunas.
Meie töö on suunatud tulevikku - peame oma missiooniks julgustada, suunata ja toetada erivajadusega noort olema võimalikult iseseisev ühiskonnaliige.
Oma kooli põhiväärtused oleme sõnastanud ristsõnana, mis on kui väike retsept, kuidas õnnelikuks saada.

S Õ B R A L I K
I S A M A A L I N E
V A S T U T U S T U N D L I K
S Ä Ä S T E V
H O O L I V
S I I R A S
V I I S A K A S

Igal teisel teisipäeval on meie kooli ja Õismäe kooli õpilastel Tallinna Loomaaias õppepäev.

Loomaaias käivad meie kooli õpilased juba alates 2006. aastast ning koostöö Loomaaiaga jätkub jätkuprojektina, mida toetab Tallinna Linnavalitsus.

Sel aastal käib kogu pikendatud õpilaste klass, lisaks 2a kl. Hendrik, 3b kl. Tiia, 4a kl. Timo ja Monica, 7a kl. Georg, 8b kl. Ragnar ning toimetulekukoolist Reigo, kokku 15 õpilast ning lisaks 10 õpilast Õismäe Koolist, kus õpilased räägivad vene keelt, aga ühises õppetunnis on õppekeeleks eesti keel!
Kõik eelpool nimetatud õpilased kuuluvad ka Loomaaia Noorte Sõprade Klubisse ja omavad liikmekaarti, et ka iseseisvalt külastada Tallinna Loomaaeda näiteks koolivaheaegadel.

Loomaaias käib õpilaste vaheline lõimumine läbi ühise töötegemise (tammetõrude korjamisel, lindudele rasvapallide valmistamisel, koristustöödel, jms.). Üheskoos külastatakse šimpansite maalinäitust troopikamajas, uudistatakse troopikamaja elanikke (krokodille, šimpanseid, kilpkonni, marmosette, kuldkalakesi jpm.), külastatakse kõiki loomaaia elanikke, kes elavad loomaia territooriumil ja uudistatakse loomade köögipoolt, operatsiooniplokki, külastatakse ühiseid suuri sõpru - seitsme kuu vanust lumeleopardi Barutot, jääkarusid Vaidat ja Fridat ning loomulikult hiidküülik Hubertit, kellele oleme vaderiteks ja korjame igal aastal läbi heategevusmüügi kogu aasat toiduraha.

Loomaaia õppeprogrammid on seotud praktilise tegevusega ja meie õpetajaks on Inari, kes on Tallinna Loomaaias töötanud üle kahekümne aasta! Tore ja põnev on õppida ning teadmisi saada ka väljaspoolt kooli, oma eriala tõelistelt spetsialistidelt, et õpilastes tekiks huvi ja laieneks silmaring ning kujuneksid tööoskused.

tallinn logo 200

Uus koolimaja

Uue koolimaja uudised


uus koolimaja


Alates 01.09.2018 asume uue koolimaja ehituse perioodil asenduspinnal aadressil
Vilde tee 69, Tallinn.

Tuisu osakond on endiselt aadressil Tuisu 20.

Üritused

Projektid

Tunnustused

Uuenev haridusasutus 2016
Parim koostööprojekt 2016
Parim koostööprojekt 2015 eripreemia
Turvaline kool 2014 III koht
Loodussõbralik kool 2013
Innovaatiline tegu 2012
Parim lõimumisprojekt 2012 II koht
Sõbralik koolisöökla 2011 III koht
Parim lõimumisprojekt 2010
Parim personaliprojekt 2008
Hästi juhitud kool 2006
Hea huvitegevusega kool 2004