Tallinna Tondi Põhikool

95. juubelit tähistanud Tallinna Tondi Põhikool on üks suuremaid erivajadustega laste koole Eestis. Õpetame lihtsustatud õppekava alusel kolmel erineval õppetasemel – lihtsustatud õpe, toimetulekuõpe ja hooldusõpe.
Koostöös kooli personaliga loome parimad tingimused võimetekohase hariduse omandamiseks kaasaja muutuvas maailmas. Muutuva õpikäsituse oleme enda jaoks süsteemsemalt lahti mõtestanud ja töötame kogupäevakooli kontseptsiooni suunas.
Meie töö on suunatud tulevikku - peame oma missiooniks julgustada, suunata ja toetada erivajadusega noort olema võimalikult iseseisev ühiskonnaliige.
Oma kooli põhiväärtused oleme sõnastanud ristsõnana, mis on kui väike retsept, kuidas õnnelikuks saada.

S Õ B R A L I K
I S A M A A L I N E
V A S T U T U S T U N D L I K
S Ä Ä S T E V
H O O L I V
S I I R A S
V I I S A K A S

11.03.2015 toimus Märjamaal 11. korda Vabariiklik Hariduslike Erivajadustega Laste ja Noorte Lauluvõistlus. Eraldi arvestuses osalesid abikoolide ja toimetulekukoolide õpilased üle Eesti. Kokku esines 35 noort solisti ja 6 ansamblit.

Edukalt esindas meie kooli poisteansambel, kes saavutas I koha - ansambel koosseisus Markkus 3v, Matti 6a, Tiia 6b, Karel 6b ja Arli 7a esitasid Riine Pajusaare laulu ”Ilmatu rock”.
Žürii märkis ära meie laululaste erilist laulurõõmu ja sära.

Kõiki osavõtjaid autasustati tänukirjade ja kingitustega.

Õnnitleme võitjaid!

Järgmisel aastal toimub lauluvõistlus Pärnus.

Lauluvistlus 2015 Mrjamaal 002

 

tallinn logo 200

Uus koolimaja

Uue koolimaja uudised


uus koolimaja


Alates 01.09.2018 asume uue koolimaja ehituse perioodil asenduspinnal aadressil
Vilde tee 69, Tallinn.

Tuisu osakond on endiselt aadressil Tuisu 20.

Üritused

Projektid

Tunnustused

Uuenev haridusasutus 2016
Parim koostööprojekt 2016
Parim koostööprojekt 2015 eripreemia
Turvaline kool 2014 III koht
Loodussõbralik kool 2013
Innovaatiline tegu 2012
Parim lõimumisprojekt 2012 II koht
Sõbralik koolisöökla 2011 III koht
Parim lõimumisprojekt 2010
Parim personaliprojekt 2008
Hästi juhitud kool 2006
Hea huvitegevusega kool 2004